Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική

Η επέμβαση Ωτοπλαστικής χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί η διόρθωση ατελειών και δυσμορφιών των αυτιών, όπως είναι τα πεταχτά αυτιά.
Πόσο διαρκεί η επέμβαση;
Η επέμβαση διαρκεί 1-2 ώρες και γίνεται τοπική αναισθησία ή μέθη.
Πότε μπορώ να επιστρέψω στη δουλειά μου;
Μπορείτε να επιστρέψετε στη εργασία σας σε 2-3 ημέρες
Ποια είναι η διάρκεια του αποτελέσματος;
Μόνιμο αποτέλεσμα.